Informácie o súťaži

15. júna 2019 od 11.00 hodín bude v obci Tvořihráz, okr. Znojmo prebiehať HECHT TRAKTORIÁDA Tvořihráz 2019.

Bude rozhodovať ako čas, tak zručnosť. Slalom dlhý cca 70 metrov a montovanie matíc na pripravené skrutky rozhodnú v každej kategórii o víťazovi.

HECHT 5544

Vyhrajte dve hlavné ceny!

Pre celkového víťaza v kategórii jednoosových kultivátorov je pripravená výhra značková kosačka HECHT 5544.

HECHT 51060 RED

Prvý súťažiaci medzi kultivátormi HECHT 7100, 7970, 796 s vozíkom získa ďalšie výhru, značkovú štvorkolku - HECHT 51060 RED.

Pre účasť v kategórii jednoosových kultivátorov so strojom HECHT 7100, 7970, 796 s vozíkom je nutná registrácia - najneskôr do 10. 6. 2019. Iba s kultivátorom HECHT 7100, 7970, 796 s vozíkom môžete získať obe hlavné ceny.

HECHT 5927

Hlavná cena pre vylosovaného návštevníka:

Záhradný traktor HECHT 5927 v hodnote 3 999.00 €.

Dátum: 15. júna 2019

Miesto: Tvořihráz, okres Znojmo (GPS 48.9227003N, 16.1397147E)

Ako vyzerala traktoriáda v roku 2018:

Časový harmonogram súťaže 15. júna 2019:

11.00–12.00
zápis štartujúcich všetkých kategórií
12.30
začiatok
13.00
I.kategória: jednoosové kultivátory + kultivátory HECHT 7100, 7970 alebo 796 s vozíkom
II. kategória: 20-30 HP
III. kategória: 40-77 HP
IV. kategória: 80-viac HP
V. kategória: stroje domácej výroby
16.30
exhibícia - preťahovanie s traktorom (dospelí), so štvorkolkou (deti)
17.00
vyhlásenie víťazov
17.30
žrebovania hlavnej ceny pre návštevníkov – traktor HECHT 5927
18.30
vystúpenie Jožky Šmukaře
20.30
začatí večernej zábavy - Fanny Music
2.00
ukončenie akcie

Registrácia HECHT TRAKTORIÁDA TVOŘIHRÁZ 2019


Registrácia prebieha do 10. 6. 2019, alebo obsadenia súťažných miest
V tejto chvíli zostáva voľných miest: 25

Súhlasím s pravidlami súťaže a potvrdzujem, že som sa zoznámil so zásadami spracovania osobných údajov *

* Povinné pole

Máte otázku? Napíšte nám.

PODMIENKY SÚŤAŽE A BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Podmienky súťaže:

HECHT TRAKTORIÁDA TVOŘIHRÁZ 2019 je jednodňová súťaž traktorov a traktorčekov, kultivátorov a ďalších samohybných vozidiel továrenskej a domácej výroby.

Pre zákazníkov a majiteľov kultivátora HECHT 7100, 7970, 796 s vozíkom vypísala spoločnosť HECHT MOTORS samostatnú výhru v kategórii jednoosové kultivátory. V tejto kategórii bude mať nárok na prípadnú výhru iba ten pretekár, ktorý:

 • Najneskôr v deň súťaže dosiahol vek 18 rokov
 • Je spôsobilý na právne úkony
 • Je držiteľom platného vodičského preukazu
 • Pre závod použije kultivátor HECHT 7100, 7970, 796 s vozíkom
 • Vykoná korektnú registráciu formou online formulára a bude mu zaslaný potvrdzujúci e-mail
 • Pred samotnou súťažou potvrdí záväzne svoju účasť organizačnému tímu, ktorý ho bude kontaktovať. V prípade nepotvrdenia zo strany účastníka bude na jeho miesto nominovaný náhradník
 • Dostaví sa včas na štart súťaže s funkčným strojom a súťaž dokončí
 • Svojim podpisom pred súťažou potvrdí súhlas s dodržiavaním bezpečnostných pravidiel - vyhlásenie štartujúceho

Bezpečnostné pravidlá:

 • Účasť v súťaži je dobrovoľná, na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za osobu súťažiaceho.
 • Po celú dobu súťaže, bez výnimky, platí prísny zákaz požívania alkoholických nápojov a omamných látok, pred a v priebehu súťaže. Súťažiaci súhlasí s prevedením dychovej skúšky.
 • Súťažiaci bude za všetkých okolností konať tak, aby v žiadnom prípade nedošlo k ujme na zdraví či majetku žiadnej osoby.
 • Pri manipulácii so strojmi a presune na štart či do depa je súťažiaci povinný dbať na zvýšenú opatrnosť s ohľadom na priestor prístupný divákom.
 • Súťažiaci bude venovať zvýšenú opatrnosť divákom, deťom, zvieratám a bude počítať s nepredvídateľnosťou ich správania, chrániť zdravie a majetok vlastný, divákov, usporiadateľov aj ostatných súťažiacich.
 • Súťažiaci je povinný poslúchnuť bezpodmienečne všetky pokyny usporiadateľov a organizátora či dozoru súťaže.
 • Pri súťaži musí súťažiaci prispôsobiť jazdu a jej rýchlosť stavu a konštrukcii stroja a členitosti trate, aby nedošlo k vyjdeniu zo súťažného priestoru, ujme na zdraví či majetku.
 • Súťažiaci je povinný použiť ochranné a bezpečnostné prostriedky, ak to vyžaduje stav a konštrukcia stroja.
 • Súťažiaci musí vždy zabezpečiť stroj proti samovoľnému pohybu a neoprávnenej manipulácii.
 • Účastník je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k požiaru, úniku ropných látok a znečisteniu životného prostredia.
 • Pohonné hmoty a prípadné škody spôsobené súťažiacim alebo jeho strojom hradí súťažiaci sám.