Informace o soutěži

15. června 2019 od 11.00 hodin bude v obci Tvořihráz, okr. Znojmo probíhat HECHT TRAKTORIÁDA TVOŘIHRÁZ 2019.

Bude rozhodovat jak čas, tak zručnost. Slalom dlouhý cca 70 metrů a montování matic na připravené šrouby rozhodnou v každé kategorii o vítězi.

kategorie jednoosých kultivátorů - výhra HECHT 5544

Vyhrajte dvě hlavní ceny!

Pro celkového vítěze v kategorii jednoosých kultivátorů je připravena výhra značková sekačka HECHT 5544.

První soutěžící mezi kultivátory HECHT 7100, 7970, nebo 796 s vozíkem získá výhru - HECHT 51060 RED

První soutěžící mezi kultivátory HECHT 7100, 7970, nebo 796 s vozíkem získá další výhru, značkovou čtyřkolku – HECHT 51060 RED.

Pro účast v kategorii jednoosých kultivátorů se strojem HECHT 7100, 7970, nebo 796 s vozíkem je nutná registrace – nejpozději do 10. 6. 2019. Pouze s kultivátorem HECHT 7100, 7970, nebo 796 s vozíkem můžete získat obě hlavní ceny.

Hlavní cena pro vylosovaného návštěvníka - HECHT 5927

Hlavní cena pro vylosovaného návštěvníka:

Zahradní traktor HECHT 5927 v hodnotě 99 990 Kč.

Datum: 15. června 2019

Místo: Tvořihráz, okres Znojmo (GPS 48.9227003N, 16.1397147E)

Jak vypadala traktoriáda v roce 2018:

Časový harmonogram soutěže 15. června 2019:

11.00–12.00
Zápis startujících všech kategorií
12.30
Zahájení
13.00
I.kategorie: jednoosé kultivátory + kultivátory HECHT 7100, 7970 nebo 796 s vozíkem
II. kategorie: 20–30 HP
III. kategorie: 40–77 HP
IV. kategorie: 80–více HP
V. kategorie: stroje domácí výroby
16.30
Exhibice – přetahování s traktorem (dospělí), se čtyřkolkou (děti)
17.00
Vyhlášení vítězů
17.30
Losování hlavní ceny pro návštěvníky – traktor HECHT 5927
18.30
Vystoupení Jožky Šmukaře
20.30
Zahájení večerní zábavy – Fanny Music
2.00
Ukončení akce

Registrace HECHT TRAKTORIÁDA TVOŘIHRÁZ 2019


Registrace probíhá do 10. 6. 2019, nebo obsazení soutěžních míst
V tuto chvíli zbývá volných míst: 25

Souhlasím s Podmínkami soutěže a potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami zpracování osobních údajů *

* povinné pole

Máte dotaz? Napište nám.

PODMÍNKY SOUTĚŽE A BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Podmínky soutěže:

HECHT TRAKTORIÁDA TVOŘIHRÁZ 2019 je jednodenní soutěž traktorů a traktůrků, kultivátorů a dalších samohybných vozidel tovární a domácí výroby.

Pro zákazníky a majitele kultivátoru HECHT 7100, 7970, nebo 796 s vozíkem vypsala společnost HECHT MOTORS samostatnou výhru v kategorii jednoosé kultivátory. V této kategorii bude mít nárok na případnou výhru pouze ten závodník, který:

 • Nejpozději v den soutěže dosáhl věku 18 let
 • Je způsobilý k právním úkonům
 • Je držitelem platného řidičského průkazu
 • Pro závod použije kultivátor HECHT 7100, 7970, 796 s vozíkem
 • Provede korektní registraci formou online formuláře a bude mu zaslán potvrzovací e-mail
 • Před samotnou soutěží potvrdí závazně svou účast organizačnímu týmu, který jej bude kontaktovat. V případě nepotvrzení ze strany účastníka bude na jeho místo nominován náhradník
 • Dostaví se včas na start soutěže s funkčním strojem a soutěž dokončí
 • Svým podpisem před soutěží potvrdí souhlas s dodržováním bezpečnostních pravidel – prohlášení startujícího

Bezpečnostní pravidla:

 • Účast v soutěži je dobrovolná, na vlastní zodpovědnost. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za osobu soutěžícího.
 • Po celou dobu soutěže, bez výjimky, platí přísný zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek, před a v průběhu soutěže. Soutěžící souhlasí s provedením dechové zkoušky.
 • Soutěžící bude za všech okolností jednat tak, aby v žádném případě nedošlo k újmě na zdraví či majetku žádné osoby.
 • Při manipulaci se stroji a přesunu na start či do depa je soutěžící povinen dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na prostor přístupný divákům.
 • Soutěžící bude věnovat zvýšenou opatrnost divákům, dětem, zvířatům a bude počítat s nepředvídatelností jejich chování, chránit zdraví a majetek vlastní, diváků, pořadatelů i ostatních soutěžících.
 • Soutěžící je povinen uposlechnout bezpodmínečně všechny pokyny pořadatelů a organizátora či dozoru soutěže.
 • Při soutěži musí soutěžící přizpůsobit jízdu a její rychlost stavu a konstrukci stroje a členitosti trati, aby nedošlo k vyjetí ze soutěžního prostoru, újmě na zdraví či majetku.
 • Soutěžící je povinen použít ochranné a bezpečnostní prostředky, vyžaduje-li to stav a konstrukce stroje.
 • Soutěžící musí vždy zabezpečit stroj proti samovolnému pohybu a neoprávněné manipulaci.
 • Účastník je povinen zajistit, aby nedošlo k požáru, úniku ropných látek a znečištění životního prostředí.
 • Pohonné hmoty a případné škody způsobené soutěžícím nebo jeho strojem hradí soutěžící sám.